Các dạng câu hỏi trắc nghiệm

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm

Bài kiểm tra này có nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm

  • Dạng 1: Chỉ có một phương án đúng;
  • Dang 2: Có nhiều phương án đúng;
  • Dạng 3: Điền vào chỗ trống (Điều câu trả lời vào ô trống);
  • Dạng 4: Kéo thả;
  • Dạng 5: Sắp xếp theo trình tự;
  • Dạng 6: Sao chép;
  • Dạng 7: Đánh giá.

Bảng xếp hạng: Các dạng câu hỏi trắc nghiệm

Danh sách điểm cao (tổng điểm bài thi là 15 điểm)
STT Tên bạn Thời gian Điểm Kết quả
Bảng đang loát
Không có dữ liệu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *